TRIKEL SAGS- OG E-MAILSTYRING

Bestyrelsen i en boligforening bruger typisk det meste af sin tid på at håndtere sager af den ene eller anden karakter. De fleste foreninger har dog ikke et IT-system til at holde ordentligt styr på de forskellige, vigtige informationer, og vores erfaring er, at man efter bedste evne forsøger at gemme filer og dokumenter, eksempelvis, på Dropbox eller Google Drive.

På denne måde kan man dog ikke se, hvem der har gjort hvad hvornår, eller hvor ansvaret for en given opgave ligger - for slet ikke at tale om alle de e-mails, der ligger separat i de enkelte bestyrelsesmedlemmers private indbakker.

IKKE MERE ROD!

Trikel løser dine udfordringer med sagsstyring på en moderne, professionel og overskuelig måde. Slip for dokumentrod og informationer, der forsvinder, undgå dumme rykkere, fordi en regning ikke er blevet sendt videre, og hold det gyldne overblik i din forening – alt imens du sparer værdifuld fritid, som du hellere vil bruge med familien eller på din hobby!

Sager og opgaver

Med Trikels Sags- og E-mailsystem får I, som forening, et samlet overblik over alle igangværende (og forhenværende) sager og aktiviteter. Her kan ansvar på en sag uddelegeres til enkelte bestyrelsesmedlemmer, og større projekter kan deles op i "undersager", som man også kan tilknytte ansvarlige til.

Blandt vores nuværende kunder, deler man ofte opgaverne op i ansvarsområder, så én f.eks. tager sig af forsikringssager, mens en anden måske tager sig af varmecentralen. Trikel opretter en sag automatisk, med det pågældende bestyrelsesmedlem sat som ansvarlig, når der kommer en henvendelse ind af en bestemt type.

E-mails og kontakter

Med vores moderne løsning bliver alle jeres e-mails 100% integreret i Trikels sagsstyring. Foreningen registrerer én fælles e-mailadresse, men hver sag eller projekt kan så, udover, også have sin helt egen e-mailadresse.

I de fleste foreninger modtager og sender man rigtig mange e-mails. Ofte får man afsendt fra egen private e-mail, og svaret kommer derfor også tilbage til denne e-mailindbakke. Disse mails kan potentielt indeholde vigtige dokumenter eller kontrakter, som senere kan være umulige at støve op. Dette problem opstår særligt ofte, når et medlem træder ud af bestyrelsen, og adgangen til mange vitale informationer forsvinder.


Egebjerg Allé 14
2900 Hellerup
4290 1012
info@trikel.dk

LAD OS TAGE EN SNAK